19 september 2021

Juhatuse valimised ja üldkogu 2021

26.01.2021 8.00 – 30.01.2021 10.00 on avatud e-hääletamine (link hääletamisele).
Juhatusse kandideerimiseks on nõusoleku andnud:
Hans-Erik Ehrlich
Mari-Liis Ilmoja
Maksim Kunevich
Lauri Kõrgvee
Olavi Maasikas
Tuuli Metsvaht
Kaire Pakkonen
Veronika Reinhard
Kairi-Marie Riigor
Kerli Vijar
Juhatuses jätkab põhikirja järgi praegune president Juri Karjagin

30.01.2021 toimub Zoom’i keskkonnas EAS presidendi aastaaruande esitamine ja üldkogu.
Palume kõigil üldkoosolekul kindlasti osalevatel liikmetel end eelnevalt kirja panna, et kindlustada piisav osalejate arv ning kvoorumi olemasolu.
Lingid koosolekule pääsemiseks ja üldkogul hääletamiseks edastatakse e-posti teel 29.01.2021.

Üldkogu kutse ja kava
Üldkogu volikiri

Tulenevalt meie seltsi põhikirjast on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud 30% seltsi liikmetest.
Seltsi tegevliikme võib üldkoosolekul esindada teine seltsi tegevliige, kellele on antud volikiri.
E-koosoleku tingimustes peame kasutusele võtma digi-allkirjastatud volikirja.

Volikirja esitamiseks palume käituda järgnevalt:
a. täitke ja allkirjastage ID, mobiil-ID või Smart-ID abil kutsega kaasas olev volikirja blankett (salvestage palun fail muu nimega) ja saatke see volitatavale isikule
b. volitatud isik saadab kõik volitused juhatusele kasutades linki https://form.jotform.com/210152669889367.

Seminar toimub Zoomis, kava:
16.00…17.00 Anesteesia teenistuse aastaaruanne
17.10…17.55 Täiskasvanute intensiivravi aruanne
18.00…18.45 Üldkogu
18.45…19.00 Hääletamine (ei tee hääletust iga punkti lõpus, vaid pärast kõikide punktide esitamist ja iga punkt hääletatakse eraldi)
19.00…19.30 Laste intensiivravi aruanne
19.30…19.45 Üldkogul hääletamise tulemuste avalikustamine ja lõpetamine

Lingid

e-BSRA 2021

07 mai 2021

Juhatuse valimised ja üldkogu 2021

30.01.21 kell 16:00 Zoomis

Koolitustoetuste reglement

Koolitustoetuste taotlemise reglement 2021

Valimiste kord ja kandidaatide esitamine 2021

Seltsi juhatuse ja presidendi valimise korra küsitlus-hääletus on lõppenud. Hääletas 85 inimest. Juhatuse pakutud variandi poolt hääletas 84 ja üks inimene oli...

18.12 Erakorraline üldkoosolek

Lugupeetud Seltsi liikmed! 19.11.2020 toimus Seltsi juhatuse koosolek, kus said võetud vastu mõned tähtsad otsused: 1.      ...

EAS virtuaalne seminar

13. november 2020, virtuaalruum

29. septembril toimub professor Tuuli Metsvahi inauguratsiooniloeng

On heameel teada anda ja kõiki kuulama kutsuda – Tartu Ülikooli laste ja...

25. EAS Talvelaager

24 - 26 jaanuar 2020 Pühajärve

Koolitused 2019

Eesti üritused 25...27 jaanuar 201924. EAS Talvelaager. Kutse. Volikiri. Programm. Üldkogu kutsePühajärve17 mai 2019Ühisseminar Eesti Kirurgide assotsiatsioonigaNarva-Jõesuu15 november 2019Ühisseminar Eesti Naistearstide SeltsigaTallinn29...

Koolitused 2018

Eesti üritused 25...27 jaanuar 201924. EAS Talvelaager. Kutse. Volikiri. Programm. Üldkogu kutsePühajärve17 mai 2019Ühisseminar Eesti Kirurgide assotsiatsioonigaNarva-Jõesuu15 november 2019Ühisseminar Eesti Naistearstide SeltsigaTallinn29...

Koolitused 2017

Eesti üritused 27...29 jaanuar 201722. EAS Talve laager. Kutse. Programm. Üldkogu kutse.Pühajärve05...06 mai 2017III BSRA conferencePärnu19 mai 2017EAS seminar "Anestesioloogid ja...