18 oktoober 2021

18.12 Erakorraline üldkoosolek

Lugupeetud Seltsi liikmed!

19.11.2020 toimus Seltsi juhatuse koosolek, kus said võetud vastu mõned tähtsad otsused:

1.       Pühajärve Talvelaager aastal 2021 jääb kahjuks ära.

2.       Seltsi aastaaruande koosolek ja üldkogu toimuvad veebiseminarina 30.01.2021.

3.       30.01. toimuva üldkogu peateemaks on endiselt uue juhatuse ja presidendi valimised. Kuna läinud talvel kokku lepitud korras ei ole võimalik juhatuse valimisi läbi viia, kutsub juhatus detsembris kokku erakorralise Seltsi liikmete üldkoosoleku, mille eesmärk on otsustada juhatuse ja presidendi valimise protseduur jaanuaris. Ka detsembri üldkoosolek toimub e-platvormil. Täpsem info saadetakse lähiajal.

Seltsi juhatus

Lingid

Juhatuse valimised ja üldkogu 2021

30.01.21 kell 16:00 Zoomis

Koolitustoetuste reglement

Koolitustoetuste taotlemise reglement 2021

Valimiste kord ja kandidaatide esitamine 2021

Seltsi juhatuse ja presidendi valimise korra küsitlus-hääletus on lõppenud. Hääletas 85 inimest. Juhatuse pakutud variandi poolt hääletas 84 ja üks inimene oli...

18.12 Erakorraline üldkoosolek

Lugupeetud Seltsi liikmed! 19.11.2020 toimus Seltsi juhatuse koosolek, kus said võetud vastu mõned tähtsad otsused: 1.      ...

EAS virtuaalne seminar

13. november 2020, virtuaalruum

29. septembril toimub professor Tuuli Metsvahi inauguratsiooniloeng

On heameel teada anda ja kõiki kuulama kutsuda – Tartu Ülikooli laste ja...

25. EAS Talvelaager

24 - 26 jaanuar 2020 Pühajärve

Koolitused 2019

Eesti üritused 25...27 jaanuar 201924. EAS Talvelaager. Kutse. Volikiri. Programm. Üldkogu kutsePühajärve17 mai 2019Ühisseminar Eesti Kirurgide assotsiatsioonigaNarva-Jõesuu15 november 2019Ühisseminar Eesti Naistearstide SeltsigaTallinn29...

Koolitused 2018

Eesti üritused 25...27 jaanuar 201924. EAS Talvelaager. Kutse. Volikiri. Programm. Üldkogu kutsePühajärve17 mai 2019Ühisseminar Eesti Kirurgide assotsiatsioonigaNarva-Jõesuu15 november 2019Ühisseminar Eesti Naistearstide SeltsigaTallinn29...

Koolitused 2017

Eesti üritused 27...29 jaanuar 201722. EAS Talve laager. Kutse. Programm. Üldkogu kutse.Pühajärve05...06 mai 2017III BSRA conferencePärnu19 mai 2017EAS seminar "Anestesioloogid ja...

BSRA 2017

Juri Karjagin Local anaesthetics updateNarinder Rawal Opioids in postoperative pain recent innovationsArunas Gelmanas Epidural abscesses and spinal haematomasSaule Svediene How regional can...