Site icon Eesti Anestesioloogide Selts

18.12 Erakorraline üldkoosolek

Lugupeetud Seltsi liikmed!

19.11.2020 toimus Seltsi juhatuse koosolek, kus said võetud vastu mõned tähtsad otsused:

1.       Pühajärve Talvelaager aastal 2021 jääb kahjuks ära.

2.       Seltsi aastaaruande koosolek ja üldkogu toimuvad veebiseminarina 30.01.2021.

3.       30.01. toimuva üldkogu peateemaks on endiselt uue juhatuse ja presidendi valimised. Kuna läinud talvel kokku lepitud korras ei ole võimalik juhatuse valimisi läbi viia, kutsub juhatus detsembris kokku erakorralise Seltsi liikmete üldkoosoleku, mille eesmärk on otsustada juhatuse ja presidendi valimise protseduur jaanuaris. Ka detsembri üldkoosolek toimub e-platvormil. Täpsem info saadetakse lähiajal.

Seltsi juhatus

Exit mobile version