18 oktoober 2021

Pädevusest

Lp. kolleegid,

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele 15. detsembrist 2004. nr. 128 “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded.” § 4. Tervishoiuteenuse osutaja pädevuse nõuded

Tervishoiutöötajate kutse- ja erialaühendused töötavad välja tervishoiuteenust osutavate tervishoiutöötajate pädevuse nõuded ja hindavad perioodiliselt tervishoiuteenust osutavate tervishoiutöötajate vastavust pädevuse nõuetele.

ja Eesti Anestesioloogide Seltsi põhikirjale punktile 1.2.

Seltsi eesmärkideks on:

1.2.1. Seltsi liikmete erialase ettevalmistuse parandamine ja kontrollimine, teadussaavutuste propageerimine ja praktikasse juurutamine anestesioloogia ja intensiivravi alal, ettepanekute tegemine tervishoiu ja arstiabikorralduse täiustamiseks ning ravikvaliteedi parandamiseks;

1.2.3. osavõtt anestesioloogia ja intensiivravi alase erialase koolituse ja teadustöö koordineerimisest ja planeerimisest;

1.2.4. osavõtt erialaste standardite ja ravijuhiste väljatöötamisest;

1.2.5. Seltsi liikmete huvide esindamine erialaselt tekkinud vaidlusküsimustes.

kinnitas EAS juhatus 14. aprilli 2003.a. koosolekul oma otsusega “Eesti anestesioloogide pädevuse hindamise korra ja kriteeriumid.”

Seltsi juhatuse koosolekul 1. detsembril 2003 otsustati, et pädevuse hindamine toimub kahel korral, dokumendid tuleb saata hiljemalt 15. maiks või 15. oktoobriks EAS juhatuse sekretärile, dr. Veronika Reinhard´ile, elektrooniliselt (skanneerituna) veronika.reinhard@kliinikum.ee või postiaadressile 2. intensiivravi osakond, Tartu Ülikooli Kliinikum, L. Puusepa 8, Tartu 51014, Tartumaa. Pädevuse hindamise komisjoniks on Seltsi juhatus.

EAS juhatus

Aprill 2010

Koolitused

17th World Congress of Anaesthesiologists

1 - 5 September, 2021 Prague, Czech Republic

ISICEM 2021

31 august - 3 september 2021 Brussel, Belgia

ESICM Lives 2020

05-09 Detsember 2020 Madriid, Hispaania

Euroanaesthesia 2020

28-30 November 2020 online

e-ISICEM 2020

15-18 september 2020 online

Euroanaesthesia is going virtual!

Registration Opens 1 September 2020