Site icon Eesti Anestesioloogide Selts

Juhatuse valimised ja üldkogu 2021

26.01.2021 8.00 – 30.01.2021 10.00 on avatud e-hääletamine (link hääletamisele).
Juhatusse kandideerimiseks on nõusoleku andnud:
Hans-Erik Ehrlich
Mari-Liis Ilmoja
Maksim Kunevich
Lauri Kõrgvee
Olavi Maasikas
Tuuli Metsvaht
Kaire Pakkonen
Veronika Reinhard
Kairi-Marie Riigor
Kerli Vijar
Juhatuses jätkab põhikirja järgi praegune president Juri Karjagin

30.01.2021 toimub Zoom’i keskkonnas EAS presidendi aastaaruande esitamine ja üldkogu.
Palume kõigil üldkoosolekul kindlasti osalevatel liikmetel end eelnevalt kirja panna, et kindlustada piisav osalejate arv ning kvoorumi olemasolu.
Lingid koosolekule pääsemiseks ja üldkogul hääletamiseks edastatakse e-posti teel 29.01.2021.

Üldkogu kutse ja kava
Üldkogu volikiri

Tulenevalt meie seltsi põhikirjast on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud 30% seltsi liikmetest.
Seltsi tegevliikme võib üldkoosolekul esindada teine seltsi tegevliige, kellele on antud volikiri.
E-koosoleku tingimustes peame kasutusele võtma digi-allkirjastatud volikirja.

Volikirja esitamiseks palume käituda järgnevalt:
a. täitke ja allkirjastage ID, mobiil-ID või Smart-ID abil kutsega kaasas olev volikirja blankett (salvestage palun fail muu nimega) ja saatke see volitatavale isikule
b. volitatud isik saadab kõik volitused juhatusele kasutades linki https://form.jotform.com/210152669889367.

Seminar toimub Zoomis, kava:
16.00…17.00 Anesteesia teenistuse aastaaruanne
17.10…17.55 Täiskasvanute intensiivravi aruanne
18.00…18.45 Üldkogu
18.45…19.00 Hääletamine (ei tee hääletust iga punkti lõpus, vaid pärast kõikide punktide esitamist ja iga punkt hääletatakse eraldi)
19.00…19.30 Laste intensiivravi aruanne
19.30…19.45 Üldkogul hääletamise tulemuste avalikustamine ja lõpetamine

Exit mobile version