Site icon Eesti Anestesioloogide Selts

Ravijuhised

Eesti Haigekassa ravijuhendid

Eesti  Anestesioloogide Seltsi poolt väljatöötatud ravijuhised

Raske sepsise ja septilise šoki ravijuhend
Regionaalanesteesia ja antikoagulatsioon
Ootamatu raske intubatsiooni tegevusjuhend
Anafülaksia kahtlusega patsiendi käsitlusalgoritm
Lokaalanesteetikumi intoksikatsiooni tegevusjuhend
Kirurgilise ohutuse kontrollkaartVideo.
Perioperatiivne ägeda valu käsitlus
Maliigse hüpertermia käsitlusjuhend
Uus! Antitrombootilised ravimid plaanilises ja erakorralises kirurgias

ESA ja ESICM ravijuhised

ESA ravijuhised
Management of severe perioperative bleeding
ESICM ravijuhised

Registrid

EMHG maliigse hüpertermia register

Exit mobile version