logo

Seltsist

Selts on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on anestesioloogia ja intensiivraviga tegelevate isikute ühendamine ja oma liikmete erialaste, tööalaste ja sotsiaalsete õiguste parem kaitsmine.